Theo như các nghiên cứu cho thấy, nhân đôi ADN là quá trình nhằm tạo ra hai phân tử ADN con mang cấu trúc giống hệt với phân tử ADN mẹ lúc ban đầu. Mục đích của quá trình nhân đôi ADN được xác định là chuẩn bị cho sự phân chia của tế bào. Do đó, một số thông tin về quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu sẽ giúp mọi người có thêm kiến thức về phân tử ADN.

Vậy quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu?

Quá trình nhân đôi ADN thường diễn ra ở pha S kỳ trung gian của chu kỳ tế bào ( bên trong nhân của sinh vật nhân thực) hoặc bên ngoài tế bào chất ( ti thể, lục lạp) nhằm chuẩn bị cho sự phân chia tế bào diễn ra tốt nhất.

quá trình nhân đôi adn diễn ra ở đâu

Quá trình nhân đôi ADN thưỡng diễn ra ở đâu

Theo các chuyên gia cho biết, quá trình nhân đôi ADN thường diễn ra theo các nguyên tắc:

+ Nguyên tắc bổ sung : A – T, X – G

+ Nguyên tắc nửa gián đoạn: một mạch sẽ được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp từng đoạn một, sau đó các đoạn được nối lại với nhau.

+ Nguyên tắc bán bảo toàn: trong mỗi phân tử ADN con, một mạch là ADN mẹ, còn một mạch là mới tổng hợp.

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc này sẽ giúp cho thông tin có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách trọn vẹn.

Tìm hiểu về quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN thường được diễn ra theo một trình tự nhất định với 3 bước:

Đầu tiên: Phân tử ADN mẹ tiến hành tháo xoắn

Nhờ các enzim tháo xoắn mà hai mạch đơn của phân tử ADN mẹ mới có thể tách dần nhau và để lộ ra hai mạch khuôn, trong đó một mạch có đầu 3’, đầu còn lại là 5’

quá trình nhân đôi adn

Quá trình nhân đôi ADN

Bước thứ 2: Thực hiện tổng hợp các mạch ADN mới

Enzim ARN-pôlimeraza làm nhiệm vụ tổng hợp đoạn mồi, sau đó enzim này lần lượt liên kết với các nuclêotic tự do từ môi trường nội bào với các nuclêotic ở trên mỗi mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung.

Bước thứ 3: Hai phân tử mới được tạo thành

Khi mạch mới tổng hợp đến đâu thì hai mạch đơn, bao gồm một mạch được tổng hợp và một mạch cũ của phân tử ban đầu sẽ tiến hành đóng xoắn lại và tạo thành hai phân tử ADN con.

Quá trình nhân đôi kết thúc: hai phân tử ADN con đã được tạo thành có cấu trúc giống nhau và giống cả phân tử ADN mẹ ban đầu.

Lưu ý: Mỗi một đơn vị tái bản sẽ bao gồm có hai chạc chữ Y phát sinh từ một điểm khởi đầu và thường được nhân đôi theo hai hướng. Hơn nữa, trong một đơn vị tái bản số đoạn mồi cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN diễn ra sẽ bằng số đoạn okazaki cộng 2.