Thuộc vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, ADN có nhiệm vụ truyền đạt thông tin di truyền qua cơ chế nhân đôi ADN từ thế hệ tế bào mẹ sang tế bào con. Ngoài ra, nó còn truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất thông qua cơ chế dịch mã và phiên mã. Do đó, hãy cùng tìm hiểu về qua trinh tong hop adn để có thể nắm rõ hơn về vấn đề này

Tìm hiểu thông tin về qua trinh tong hop ADN

Quá trình nhân đôi ADN hay còn gọi là quá trình tổng hợp ADN được diễn ra trong nhân tế bào, ở pha S của kỳ trung gian. Thông thường, quá trình này sẽ tạo ra 2 crômatit trong mỗi một nhiễm sắc thể để chuẩn bị phân chia tế bào. Bên cạnh đó, quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung ( nghĩa là bán bảo toàn, giữ lại một nữa).

qua trinh tong hop adn

Qua trinh tong hop adn diễn ra như thế nào?

 *** Quá trình nhân đôi ADN được diễn ra theo trình tự 3 bước sau:

 1. Thực hiện tháo xoắn ADN và tạo chạc ba sao chép
 • Dưới tác dụng của lượng enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của ADN dần tách nhau ra và tạo nên chạc ba tái bản (có hình chữ Y), từ đó để lộ ra hai mạch khuôn. Enzim tháo xoắn được xác định có 2 loại Hêlicaza và Gyraza.
 • Hêlicaza là loại enzim làm đứt các liên kiết hyđrô và giúp tách 2 mạch của phân tử ADN.
 • Gyraza hay còn được gọi là Topoisomeraza là enzim có chức năng làm thẳng phân tử ADN (nghĩa là chuyển ADN từ cấu trúc mạch xoắn sang ADN có cấu trúc mạch thẳng).
 1. Tổng hợp thành các mạch ADN mới
 • Enzim ADN Pôlymeraza lấy các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào nhằm tổng hợp 2 mạch bổ sung ở trên 2 mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Vì trên thực tế, ADN pôlymeraza chỉ có thể gắn nuclêôtit vào nhóm 3′-OH, do đó:
 • Tại mạch khuôn có chiều 3′-5′: mạch bổ sung được tổng hợp thường xuyên, theo chiều 5′-3′ từ đó hướng đến chác ba sao chép.
 • Tại mạch khuôn 5′-3′: mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn theo chiều  5′-3′ nhằm tạo nên các đoạn ngắn okazaki và các đoạn này sẽ được nối lại với nhau nhờ enzim ADN Ligaza.
 1. Hai phân tử ADN được tạo thành
 • Khi mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn sẽ xoắn lại đến đó và tạo thành ADN con, trong đó có một mạch mới được tổng hợp, mạch còn lại là của ADN ban đầu (theo nguyên tắc bán bảo tồn).
 • Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ, thường diễn ra theo một cơ chế nhưng sẽ có những đặc điểm khác nhau cơ bản như sau:
 • Ở sinh vật nhân sơ chỉ tồn tại một đơn vị nhân đôi.
 • Tại sinh vật nhân thực, vì ADN có kích thước lớn nên sự nhân đôi cũng sẽ xảy ra ở nhiều điểm từ đó tạo nên nhiều đơn vị nhân đôi.( còn gọi là tái bản)
 • Ở mỗi đơn vị nhân đôi hay đơn vị tái bản ADN có hai chạc hình chữ Y, có thể phát sinh từ một điểm khởi đầu và từ đó được nhân đôi đồng thời theo cả 2 hướng.