ADN tái tổ hợp là công nghệ giúp chúng ta thao tác trực tiếp nguyên liệu di truyền của các tế bào riêng biệt, có thể được dùng để tăng trưởng các vi sinh vật sản xuất các sản phẩm mới cũng như các cá thể có lợi ích khác.

ADN tái tổ hợp là gì? Kỹ thuật này nhằm mục đích gì?

adn tái tổ hợp

Hình minh họa cho quá trình ADN tái tổ hợp

Những công nghệ này còn có thể được gọi là công nghệ di truyền (Geneticengineering), kỹ thuật di truyền (genetictechnology), kỹ thuật gen (geneengineering), thao tác gen (genemanipulation) hay công nghệ gen (gene technology)…

Mục đích lớn nhất của ADN tái tổ hợp là kết hợp một gen ngoại lai (foreign gene) làm mã hóa cho một sản phẩm muốn có vào trong các thể loại ADN mạch vòng (plasmidvector) và sau đó đưa chúng vào một cá thể vật chủ nào đó, để làm sao cho gen ngoại lai có thể biểu hiện để làm sản xuất ra sản phẩm từ cơ thể vật chủ này.